מאגר נגני בר מצווה

מאגר נגני בר מצווה

הגשת מועמדות:

נא צרפו את הקובץ חתום

מידע חשוב

אין מידע חשוב

רשימת חברות במאגר

אורי אברבוך

אושרי פיס תופי שמחה

אושרי פיס תופי שמחה

אושרי פיס תופי שמחה

ג'מאליה

דוד וינרב

ישי יפעתי

הקבצים

לאחר חתימה על הטופסים יש לצרף ושלוח בטופס בתחתית העמוד