מכרזים

פנייה פרטית: בקשה להצעת מחיר למתן שירותי הגברה ליום ירושלים 128-24

פנייה להגשת הצעות להיכלל במאגר ספקי מזון חלבי

טופס פניה להצטרפות למאגר בתי מלון

מאגר דירות ללינה בעיר העתיקה (חשבונית)

מאגר דירות ללינה בעיר העתיקה (חשבונית)

מאגר מהנדסי הקרן למורשת הכותל

הגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים של הקרן למורשת הכותל המערבי למתן שירותי הנדסה הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן"), פונה בזאת למהנדסים ( קונסטרוקטורים,

מאגר מהנדסי הקרן למורשת הכותל

הגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים של הקרן למורשת הכותל המערבי למתן שירותי הנדסה הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן"), פונה בזאת למהנדסים ( קונסטרוקטורים,

שירותי מתופפים לליווי משפחות לאירועים

הנדון: בקשה להגשת הצעות מחיר ולהכלל במאגר שלום וברכה, הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן") מבקשת לקבל הצעות מחיר לשירותי מתופפים לליווי משפחות לאירועים