מכרזים

מכרז פומבי מס' 6/23 לאספקת מוצרי ניקיון ומוצרים מתכלים במתחם הכותל המערבי בירושלים

לתשומת ליבכם, עקב המצב הביטחוני השורר בימים אלו במדינה, הקרן למורשת הכותל המערבי, מתכבדת בזאת להודיע על הקפאת המכרז  ודחיית כל המועדים בו. הקרן

פנייה להגשת הצעות להיכלל במאגר ספקי מזון חלבי

טופס פניה להצטרפות למאגר בתי מלון

הזמנה להגשת בקשות להכלל במאגר שירותי צילום ועריכה של הקרן למורשת הכותל

הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן") מזמינה בזאת צלמי וידאו, צלמי סטילס ועורכי וידאו העומדים בתנאים המפורטים בהזמנה זו, להגיש מועמדות להיכלל במאגר הקרן

מאגר דירות ללינה בעיר העתיקה (חשבונית)

מאגר דירות ללינה בעיר העתיקה (חשבונית)

מאגר מהנדסי הקרן למורשת הכותל

הגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים של הקרן למורשת הכותל המערבי למתן שירותי הנדסה הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן"), פונה בזאת למהנדסים ( קונסטרוקטורים,

מאגר מהנדסי הקרן למורשת הכותל

הגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים של הקרן למורשת הכותל המערבי למתן שירותי הנדסה הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן"), פונה בזאת למהנדסים ( קונסטרוקטורים,