הצעות מחיר

בקשה להצעת מחיר לאספקת חד פעמי ומוצרי ניקיון

בקשה להצעת מחיר לאספקת מאפים – אגף חינוך

בקשה להצעת מחיר לשיפוץ משטרת הכותל

בקשה להצעת מחיר למערכת הקרנה בבית הליבה

בקשה להצעת מחיר למסננים למזגנים

בקשה להצעת מחיר למנעולים ומפתחות

בקשה להצעת מחיר – פרויקט נגישות.