מכרז מסגרת פומבי מס'05/20 למתן שירותי דפוס לקרן למורשת הכותל המערבי

מכרז מסגרת פומבי מס'05/20 למתן שירותי דפוס לקרן למורשת הכותל המערבי

תשומת לבכם למסמכי מכרז מעודכנים (8.11.20) בהתאם לשאלות ההבהרה:

2020 08 11 מכרז שירותי דפוס - נוסח עם תיקונים לפי שאלות הבהרה

מסמך שאלות ותשובות הבהרה:

שאלות ותשובות הבהרה מכרז דפוס 8.11.20

 

8.11.20- לתשומת לב:

הועלה לאתר מסמך שאלות ותשובות הבהרה

הועלו מסמכי מכרז מעודכנים בהתאם לתשובות ההבהרה.

זמינים להורדה בתחתית העמוד.